Załatwianie spraw w MZB Sp. z o.o. w Tarnowie
Załatwianie spraw w MZB Sp. z o.o. w Tarnowie

 

 

 

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie, podaje numery telefonów i adresy mailowe do załatwiania spraw.

  • Siedziba Spółki: tel: 14 621-93-81, 14 621-93-82, 14 621-14-17, fax 14 621-93-81 w. 102,
    mail: mzb@mzb.tarnow.pl
  • ZUM-1: 14 622-27-58, zum1@mzb.tarnow.pl
  • ZUM-2: 14 621-63-54, zum2@mzb.tarnow.pl
  • ZUM-3: 14 621-02-78, zum3@mzb.tarnow.pl

 

Wszelkie pisma prosimy wrzucać do skrzynki przed głównym wejściem do siedziby MZB Sp. z o.o. lub przesłać e-mailem (podpisane i zeskanowane lub sfotografowane) na powyższe adresy.