ZUM nr 2
Zakład Usług Mieszkaniowych nr 2

ul. Starodąbrowska 4
33 - 100 Tarnów

tel. (14) 621-63-54
email: zum2@mzb.tarnow.pl

Kierownik Zakładu Usług Mieszkaniowych Nr 2
Zbigniew Łabuda
506 500 853