ZARZĄDZANIE
Zarządzanie nieruchomością

 

  • Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie - jest spółką komunalną – posiadającą ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych. Zarządzamy obecnie 316 nieruchomościami, w tym 161 nieruchomościami stanowiącymi własność wspólnot mieszkaniowych.
  • Nasi pracownicy to wykwalifikowana kadrą posiadająca długoletnie doświadczenie oraz szerokie kontakty, dzięki którym może zaoferować państwu kompleksową obsługę w zakresie zarządzania nieruchomością. Pięć osób posiada Państwową Licencję Zarządcy Nieruchomości. Pracującąc na nowoczesnych programach, a także uczestnicząc w szkoleniach i seminariach, m.in. dla zarządców nieruchomości ciągle podnosimy kompetencje i aktualizujemy swoją wiedzę aby jak najlepiej służyć swoim klientom. 
  • Firma spełnia wymogi art. 22 ust. 2 ustawy „O zamówieniach publicznych”.
  • Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmujące szkody, które mogą wynikać w związku z wykonywaniem czynności zarządzania.
  • Wykonujemy szeroki zakres usług i czynności związanych z zarządzaniem m.in. obsługę prawną, dokonywanie rozliczeń, księgowanie i windykację należności, zawieranie umów, przeglądy techniczne wynikające z przepisów ustawy „Prawo Budowlane”, utrzymanie nieruchomości w należytym stanie sanitarno-porządkowym, pełną realizację przepisów ustawy „O własności lokali”  i  „O ochronie praw lokatorów”.
  • Wynagrodzenie Miejskiego Zarządu Budynków jako zarządcy obejmuje : koszty ogólnozakładowe (materiały biurowe, usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, obsługa prawna, archiwizacja dokumentacji, ubezpieczenia, PFRON, BHP),  wynagrodzenia (płace, ZUS), zysk.

 

Projekt umowy o zarządzanie nieruchomością dla Wspólnot mieszkaniowych.....(pobierz)

 

Tablice reklamowe:

Miejski Zarząd Budynków  Spółka z o.o. informuje, że istnieje możliwość wydzierżawienia miejsca na elewacjach zewnętrznych budynków, będących własnością Gminy Miasta Tarnowa jak również Wspólnot Mieszkaniowych pod  potrzeby umieszczenia tablic reklamowych.

W przypadku zainteresowania się czasowym wydzierżawieniem w/w tablic reklamowych, prosimy o kontakt pod nr tel. 14 621 14 17  lub  14 621 93 81 do 82  wew. 117.