Organy
Organy Spółki:

    1. Zarząd Spółki

Skład Zarządu:


Bernard Karasiewicz  -  Prezes Zarządu

Janusz Galas  -  Wiceprezes Zarządu    2. Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:
Grzegorz Szczerba - Przewodniczący
Alicja Pawłowska - Wiceprzewodniczący
Danuta Owca - Sekretarz
Sławomir Błaszczak - Członek
Marek Idzkiewicz - Członek    3. Zgromadzenie Wspólników

Gmina Miasta Tarnowa - 100% udziałów