Zakłady Usług Mieszkaniowych
Zakład Usług Mieszkaniowych nr 1

ul. Ducha 11
33-100 Tarnów
tel. 14 622-27-58, 14 655-72-18

e-mail: zum1@mzb.tarnow.pl

Zakład Usług Mieszkaniowych nr 2

ul. Starodąbrowska 4
33 - 100 Tarnów
tel. 14 621-63-54, 14 655-72-20

e-mail: zum2@mzb.tarnow.pl

Zakład Usług Mieszkaniowych nr 3

ul. Pułaskiego 93
33-100 Tarnów
tel. 14 621-02-78, 14 655-72-22

e-mail: zum3@mzb.tarnow.pl