O Firmie - wersja w ETR




I. Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie

1. Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie zwanym dalej MZB, znajduje się w Tarnowie przy ul. Waryńskiego 9, w centrum Tarnowa. Siedziba MZB znajduje się na parterze budynku mieszkalnego.

Wejście do budynku ma podjazd dla osób niepełnosprawnych.






2. Po wejściu do środka znajduje się tablica informacyjna, na której są informację o poszczególnych działach wraz z numerami pokoi.



3. Po wejściu do siedziby MZB na wprost znajduje się sekretariat wraz z pokojami Prezesa MZB oraz Wiceprezesa MZB, oraz tablica z informacją o godzinach przyjmowania stron przez prezesów.





4. Po prawej stronie korytarza są działy księgowości mieszkań komunalnych i własnoścowych.



5. Po lewej stronie  korytarza są działy eksploatacji, przetargów i lokali użytkowych.



6. W srodkowej klatce naszego budynku znajduje się dział rozliczeń mediów (czyli zimna i ciepła woda oraz centralne ogrzewanie) w którym można uzyskać dokładne informacje odnośnie rozliczeń wymienionych mediów. Aby dostać się do działu trzeba wybrać opisany numer na domofonie.












II. Co załatwimy w MZB ?

1. Wszystkie sprawy z obsługą mieszkań komunalnych i własnościowych

2. Sprawy związane z lokalami użytkowymi

3. Sprawy związane ze skargami mieszkańców

4. Sprawy związane z przetargami

5. Sprawy związane z rozliczeniami mediów


III. Kontakt 

1. Poniedziałek w godzinach 8 - 16

2. Wtorek - Piątek w godzinach 7 - 15

3. Można do nas zazdzownić pod numer 14 621 83 91

4. Można też napisać maila pod adres mzb@mzb.tarnow.pl

5. Można też napisać pismo i wysłać na adres MZB


IV. Zakłady Usług Mieszkaniowych

W MZB znajdują się trzy Zakłady Usług Mieszkaniowych, które zlokalizowane są w trzech punktach Tarnowa by być jak najbliżej swoich mieszkańców

1. ZUM - 1

ul. Ducha 11,

tel. 14 622 27 58

mail: zum1@mzb.tarnow.pl







2. ZUM - 2

ul. Starodąbrowska 4,

tel. 14 621 63 54

mail: zum2@mzb.tarnow.pl







3. ZUM - 3

ul. Pułaskiego 93

tel. 14 621 02 78

mail: zum3@mzb.tarnow.pl