LOKALE UŻYTKOWE
Spółka zarządza 354-a (stan na 31.12.2020r.) lokalami użytkowymi. Informacje na temat przetargów na wynajem lokali użytkowych znajdują się w sekcji Przetargi.