Informacja koronawirus
W związku z pandemią koronawirusa i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. - Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie – informuje:

 

- od dnia 16.03.2020r. wszystkie biura Spółki będą zamknięte dla klientów. Prosimy o kontaktowanie się telefoniczne lub drogą email;

 

- tylko i wyłącznie w przypadku niezbędnej konieczności, można kontaktować się z administracją budynku bezpośrednio;

 

- osoby starsze mogą dzwonić do administracji budynku na podane niżej numery telefonów w celu uzyskania pomocy np. w robieniu zakupów:

* ZUM-1 14 622 27 58 – w godz. 8.00 – 14.00

* ZUM-2 14 621 63 54 – w godz. 8.00 – 14.00

* ZUM-3 14 621 02 78 – w godz. 8.00 – 14.00

* Zarząd Spółki 14 621 93 81 – w godz. 8.00 – 14.00

      

- Urząd Miasta Tarnowa uruchamia całodobowy numer telefonu dla seniorów 14 688 00 43. Pod tym numerem seniorzy uzyskają informację o zalecanych sposobach zachowania się w zaistniałej sytuacji oraz możliwych formach pomocy.

      

Zwracamy się również do Państwa z apelem o wzajemną pomoc i troskę sąsiedzką, aby nikt znajdujący się w potrzebie nie pozostał bez pomocy.

Ze względu na wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. stan epidemii, Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. podejmuje określone działania, które mają na celu ochronę i przeciwdziałanie przed rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa. Jednym z takich działań jest zmiana sposobu doręczania korespondencji za potwierdzeniem odbioru.

Z uwagi na obowiązujące Spółkę przepisy i terminy powiadamiania Państwa o zmianie wysokości opłat za mieszkanie, informujemy, że korespondencja w tej sprawie zostanie doręczona poprzez wrzucenie jej do skrzynek pocztowych bez uzyskiwania Państwa podpisu potwierdzającego odbiór.

Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną z epidemią koronawirusa, liczymy na Państwa akceptację i zrozumienie podjętych powyższych działań.