UWAGA NAJEMCY LOKALI UŻYTKOWYCH !
UWAGA NAJEMCY LOKALI UŻYTKOWYCH !!!

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, rozdział 4 par. 6, całkowitemu zwolnieniu z opłat czynszowych (oprócz dostarczanych mediów tj. woda i kanalizacja, wywóz nieczystości, co, ccw) podlegają lokale użytkowe wymienione w par. 6 ust. 1 punkt 1 i 2 w związku z par.7 ust. 1 punkt 1. w okresie od 14 marca do 30 kwietnia 2020r.

 

Pozostali najemcy lokali użytkowych winni pisemnie złożyć prośbę o częściowe zwolnienie z opłat czynszowych wraz z uzasadnieniem w Miejskim Zarządzie Budynków Sp. z o.o.. Zwolnienia te będą rozpatrywane, w zależności od prowadzonej działalności gospodarczej, po ukazaniu się Ustawy o „Tarczy antykrysowej”

 

Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe itp., również winny zwrócić się z pisemną prośbą z uzasadnieniem o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat czynszowych. Będą one rozpatrywane indywidualnie po ukazaniu się ww. Ustawy.
 

Prezes Zarządu
Janusz Galas