INFORMACJA DLA NAJEMCÓW MIESZKAŃ KOMUNALNYCH W SPRAWIE CZYNSZU NAJMU
I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

DLA   NAJEMCÓW   MIESZKAŃ   KOMUNALNYCH

W   SPRAWIE  CZYNSZU   NAJMU

 

W oparciu o Ustawę z dnia 31 marca 2020r. - o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw z dnia 31.03.2020r. - Poz. 568.

 

W związku z wypowiedzeniem stawki czynszu najmu dla mieszkalnych lokali komunalnych, które odniesie skutek prawny na dzień 30 kwietnia 2020 r., a od dnia 1 maja 2020 r. czynsz ulegałby podwyższeniu – w oparciu o Ustawę z dnia 31 marca 2020 r. – termin wypowiedzenia ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

Przedłużenie  terminu  wypowiedzenia 

następuje  na  podstawie oświadczenia  woli  najemcy.

 

Podwyższenie czynszu najmu  nastąpi  od dnia 1 lipca 2020 r.

 

Druk oświadczenia o przedłużenie terminu wprowadzenia zmiany wysokości czynszu dostępny jest na stronie internetowej MZB www.mzb.tarnow.pl w zakładce : OGŁOSZENIA > INFORMACJA DLA NAJEMCÓW MIESZKAŃ KOMUNALNYCH lub w siedzibie MZB : ul. Waryńskiego 9,   lub siedzibie  ZUM-1, 2, 3 ul. Św. Ducha 11,     ul. Starodąbrowska 4,    ul. Pułaskiego 93.

 

Oświadczenie  prosimy składać  drogą elektroniczną, w siedzibie MZB   lub  siedzibie  ZUM

w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.

 

W przypadku składania oświadczenia bezpośrednio do zarządcy budynku, należy  wrzucić go do skrzynki odbiorczej umieszczonej przed siedzibą MZB  lub siedzibą ZUM

 

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny – zgodnie
z wytycznymi Ministra Zdrowia.

 

  • Druk oświadczenia - wersja edytowalna.....(pobierz)
  • Druk oświadczenia - wersja PDF.....(pobierz)
  • Informacja dla mieszkańców.....(pobierz)