Zarządzenie Prezydenta Miasta Tarnowa w sprawie ustalenia zasad wsparcia dla najemców lokali użytkowych i dzierżawców nieruchomości z zasobu Gminy Miasta Tarnowa
Zarządzenie Prezydenta Miasta Tarnowa w sprawie ustalenia zasad wsparcia dla najemców lokali użytkowych.....(pobierz)