Informacja w sprawie obniżenia czynszu dla lokali użytkowych
Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie informuje, że udzielone w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego a następnie stanu epidemii obniżenia czynszu w lokalach użytkowych obowiązują do dnia 14 maja 2020r .

W przypadku podmiotów objętych zakazem prowadzenia działalności, zwolnienie z czynszu obowiązuje nie dłużej niż do dnia, w którym zgodnie z przepisami, działalność może zostać wznowiona.