Uchwała Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie zwolnień od podatku nieruchomości
UCHWAŁA NR XXVIII/286/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Pobierz uchwałę.....(pobierz)