Zarządzenie Prezydenta Miasta Tarnowa zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wsparcia dla najemców lokali użytkowych i dzierżawców
       Zarządzenie Prezydenta Miasta Tarnowa zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wsparcia dla najemców lokali użytkowych i dzierżawców nieruchomości z zasobu Gminy Miasta Tarnowa .....(pobierz)

Pliki do pobrania:
  • Wniosek o obniżenie czynszu.....(pobierz)