Zebrania Wspólnot Mieszkaniowych - ZUM-2
Wykaz zebrań Wspólnot Mieszkaniowych - ZUM 2
  • Osiedle Niepodległości 3 - 23.06.2020, godz. 15.30, sala: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie, ul. Południowa 10
  • Starodąbrowska 6 - 24.06.2020, godz. 10.00, sala: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie, ul. Południowa 10
  • Prostopadła 9 - 24.06.2020, godz. 15.30, sala: Administracja ZUM - 2, ul. Starodąbrowska 4
  • Cegielniana 7 - 25.06.2020, godz. 15.30, sala: Administracja ZUM - 2, ul. Starodąbrowska 4
  • Osiedle Niepodległości 4 - 26.06.2020, godz. 10.00, sala: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie, ul. Południowa 10
  • Krupnicza 12 - 29.06.2020, godz. 15.30, sala: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie, ul. Południowa 10
  • Starodąbrowska 3-5 - 30.06.2020, godz. 15.30, sala: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie, ul. Południowa 10
  • Do Prochowni 12, 12B - 01.07.2020, godz. 15.30, sala: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie, ul. Południowa 10