Tablica billboardowej na posesji przy ul. Sadowej 29AB, 29CD w Tarnowie
Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że istnieje możliwość posadowienia tablicy billboardowej na posesji przy ul. Sadowej 29AB, 29CD w Tarnowie tak jak to jest zaznaczone na załączonych skanach mapek.