Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Tarnowa
Od dnia 02.11.2021r. w wyniku likwidacji Wydziału Mieszkalnictwa UMT, sprawy wydziału zostały przeniesione do MZB Sp. z o.o. w Tarnowie. Jednak załatwianie wszelkich spraw związanych z działalnością wydziału prosimy nadal kierować do budynku UMT przy ul. Nowa 4 pokój 316, 317, 311, 312, telefon: 14 6888 716, 717