Punkt informacyjno - pośredniczący w zakwaterowaniu uchodźców przy ul. Wałowa 16
Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w budynku przy ul. Wałowej 16 otworzony został punkt informacyjno - pośredniczący, którego celem jest pomoc w zakwaterowaniu uchodźców z Ukrainy. 
W punkcie tym, będą pojawiać się sukcesywnie oferty zakwaterowania dla uchodźców, zarówno dla tymczasowych gości, w postaci wynajmu mieszkań w zamian za ponoszenie opłat eksploatacyjnych, jak i oferty wynajmu komercyjnego.

Każda spółdzielnia mieszkaniowa, biuro pośrednictwa czy firma zarządzająca nieruchomościami, będzie mogła dostarczać tam swoje oferty wynajmu.
 
W placówce tej, można również składać wnioski  o wypłatę świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie osoby, która przekroczyła polsko - ukraińską granicę po dniu 24 lutego 2022r. Kwota świadczenia została ustalona na poziomie 40zł i będzie ona wypłacana "z dołu". Wnioski przyjmowane są w godzinach pracy punktu, czyli od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00 oraz w sobotę w godz. 9.00 - 13.00. Świadczenie będzie wypłacane za okres rzeczywistego zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, jednak nie dłużej niż przez okres 60 dni (przy czym w szczególnych przypadkach, za zgodą wojewody, czas ten może zostać przedłużony). Oznacza to, że podmioty i osoby fizyczne, goszczące u siebie uchodźców z Ukrainy, muszą najpierw ponieść koszty, aby następnie otrzymać ich zwrot.

Punkt będzie także zajmował się weryfikachą warunków zakwaterowania i wyżywienia oraz dokonywaniem wypłat tych świadczeń.

Więcej informacji pod numerem telefonu 504 181 105

Poniżej druk wniosku do pobrania: