Remont lokali mieszkalnych
Nasz znak: DE/SZP/064/ 32 /2015                                                             Tarnów, dnia 09.02.2015r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,,Remont lokali mieszkalnych (pustostany 1) znajdujących się w Tarnowie’’ przeprowadzonego w dniu 26.01.2015r. zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 18 – złożona przez: DUD-BUD Spółka jawna Ł.Duda i M.Nosal,
33-152 Pogórska Wola 323

 

Zad Nr 1 – Żydowska 2/8                           -        cena oferty   18 302,20 zł

Zad Nr 2 – Żydowska 8/1                           -        cena oferty   21 332,61 zł

Zad Nr 4 – Żydowska 7/4                           -        cena oferty   14 589,85 zł

 

Oferta oznaczona nr 16 – złożona przez: Firma Usługowo-Handlowa „WOL-BUD” Wojciech Wolański ul. Leśna 17A, 33-130 Radłów

 

Zad Nr 3 – 3-go Maja 6/22                          -        cena oferty  14 566,86 zł

Zad Nr 8 – Dębowa 1/8                               -        cena oferty  12 501,94 zł

Zad Nr 9 – Dębowa 1/11                             -        cena oferty  18 962,58 zł

Zad Nr 15 – Krupnicza 15/6                       -        cena oferty  10 746,96 zł

 

Oferta oznaczona nr 15 – złożona przez: RBS SERWIS Robert Bocoń Zabawa 19,
33-133 Wał Ruda

 

Zad Nr 5 – Mościckiego 197/2                   -        cena oferty    3 599,46 zł

Zad Nr 14 – Lwowska 61/75                      -        cena oferty    8 311,87 zł

 

Oferta oznaczona nr 6 – złożona przez: F.U.H. INSTALFLEX Adam Kucharzyk Chojnik 130,
33-180 Gromnik

Zad Nr 6 – Tuchowska 94/7                       -        cena oferty   12 469,90 zł

 

Oferta oznaczona nr 14 – złożona przez: Fasady- Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik,
ul. Zgłobicka 73B, 30-113 Zgłobice

 

Zad Nr 7 – Brodzińskiego 23/3                   -        cena oferty     5 868,85 zł

Zad Nr 11 – Krzyska 13a/2                         -        cena oferty     6 427,51 zł

 

Oferta oznaczona nr 8 – złożona przez: Zakład Malarsko Lakierniczy inż. Wacław Bąk
ul. Przemysłowa 3, 33-100 Tarnów

 

Zad Nr 10 – Brodzińskiego 25/4                -        cena oferty      7 590,54 zł

Zad Nr 16 – Bernardyńska 8/4a                  -        cena oferty    11 127,61 zł

Oferta oznaczona nr 11 – złożona przez: Zakład Gospodarki Komunalnej w Kołaczycach
Sp. z o.o. ul. Burmistrza Wiejowskiego 1, 38-213 Kołaczyce


Zad Nr 12 – Warzywna 9/17                      -        cena oferty    19 055,84 zł

Zad Nr 13 – Dąbrowskiego 18/5                 -        cena oferty    13 506,02 zł

 

Oferta oznaczona nr 19 – złożona przez: F.P.U.H. „KONTRAS” Marek Cetnar ul. Czysta 4,
33-100 Tarnów

 

Zad Nr 17 – Spytki 1A/16                          -        cena oferty   5 426,22 zł

 

Uzasadnienie:

wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferty zgodne z kryteriami oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze
w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

 1. Firma: Zakład Remontowo – Budowlany Andrzej Kuś, 38-350 Bobowa, Biesna 135/3 została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ponadto oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust 4 Pzp.

Oferta Wykonawcy została uznana za odrzuconą na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – Wykonawca nie zaoferował w formularzu ofertowym wymaganego okresu gwarancji i rękojmi za wady w wykonanych robotach.

 1. Firma: ERES Agencja Pracy Tymczasowej sp. z o.o. – sp. k. ul. Do Huty 17,
  33-100 Tarnów
  została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ponadto oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust 4 Pzp.

Oferta Wykonawcy została uznana za odrzuconą na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – Wykonawca nie zaoferował w formularzu ofertowym wymaganego okresu gwarancji i rękojmi za wady w wykonanych robotach.

 1. Firma: Zakład Remontowo- Budowlany „REMS” Stanisław Sak, ul. Do Huty 17,
  33-100 Tarnów
  została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ponadto oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust 4 Pzp.

Oferta Wykonawcy została uznana za odrzuconą na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – Wykonawca nie zaoferował w formularzu ofertowym wymaganego okresu gwarancji i rękojmi za wady w wykonanych robotach.

 1. Firma: INSTALATOR Janusz Rogowski ul. Pagórek 14a, 32-700 Bochnia została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ponadto oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału
  w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust 4 Pzp.

Oferta Wykonawcy została uznana za odrzuconą na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – Wykonawca zaoferował w formularzu ofertowym za niski okres gwarancji i rękojmi za wady w wykonanych robotach.

 1. Firma: Przedsiębiorstwo „AMIBRAND” Józef Czosnyka, ul. Jaśminowa 2E,
  33-101 Tarnów
  została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ponadto oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust 4 Pzp.

Oferta Wykonawcy została uznana za odrzuconą na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – Wykonawca nie załączył do oferty przedmiarów robót elektrycznych
i robót sanitarnych stanowiących integralną część oferty.

 1. Firma: KOWADO Dorota Kowalczyk  oś. Albertyńskie 26/17, 31-854 Kraków została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ponadto oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału
  w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust 4 Pzp.

Oferta Wykonawcy została uznana za odrzuconą na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – Wykonawca nie załączył do oferty przedmiarów robót elektrycznych
i robót sanitarnych stanowiących integralną część oferty.

 1. Firma Przemysłowo Handlowo Usługowa „BUDIMAR” Marek Patrzałek
  ul. Nowy Świat 40/3 33-100 Tarnów
  została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nie wykazała spełnienia warunków udziału
  w postępowaniu, ponadto oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust 4 Pzp.

Oferta Wykonawcy została uznana za odrzuconą na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – Wykonawca nie załączył do oferty kosztorysów ofertowych, przedmiarów robót elektrycznych i robót sanitarnych stanowiących integralną część oferty.

 1. Wykonawca: Firma Remontowo- Budowlana Maciej Stasiak, ul. Lwowska 37/19,
  33-100 Tarnów
  została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ponadto oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust 4 Pzp.

W ofercie brak jest: kserokopii uprawnień E i D w branży elektrycznej i gazowej.

Wykonawca wezwany  do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie. Wykonawca wezwany  do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

 1. Wykonawca:   Firma Ogólnobudowlana „BIL-BUD” Dariusz Bilski, 33-114 Rzuchowa 74A został wykluczony z udziału w części 3, 12 postepowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia . W ofercie stwierdzono brak wyceny robót instalacyjnych w zadaniu nr 5- 3-go Maja 6/22 oraz zadaniu nr 12-
  Warzywna 9/17, w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.
 2. Wykonawca: Zakład Remontowo- Budowlany Lucyna Wygoda, Krzeczów 410,
  32-700 Bochnia
  został wykluczony z udziału w części 1, 2 postepowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia . W ofercie stwierdzono brak wyceny robót instalacyjnych w zadaniu nr 1- Żydowska 2/8 oraz zadaniu nr 2-
  Żydowska 8/1, w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.
 3. Wykonawca: Firma Budowlana „ADRO-BAU” Andrzej Drogoś ul. PCK 10A,
  33-131 Łęg Tarnowski
  został wykluczony z udziału w części 3, 8, 12, 15 postepowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono niezgodność kosztorysu ofertowego z kosztorysem ślepym
  w zadaniu nr 3- 3-go Maja 6/22, zadaniu nr 8- Dąbowa 1/8, zadaniu nr 12- Warzywna 9/17 oraz zadaniu nr 15- Krupnicza 15/6 w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu. 
  W ofercie brak jest: Oświadczenia o nie zaleganiu z podatkami i składkami ZUS lub KRUS oraz

kserokopii uprawnień E i D w branży elektrycznej i gazowej/

Wykonawca wezwany  do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie. Wykonawca wezwany  do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

 

 1. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia  zostaną zawarte
  z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 20.02.2015r.      

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –95% cena, 5% okres gwarancji

Zad 1

Zad 2

Zad 3

Zad 4

Zad 5

Zad 6

Zad 7

Zad 8

Zad 9

Zad 10

Zad 11

Zad 12

Zad 13

Zad 14

Zad 15

Zad 16

Zad 17

1

Zakład Remontowo – Budowlany Andrzej Kuś,
38-350 Bobowa,

Biesna 135/3

Oferta odrzucona

2

ERES Agencja Pracy Tymczasowej sp. z o.o. – sp. k. ul. Do Huty 17,

33-100 Tarnów

Oferta odrzucona

3

Zakład Remontowo- Budowlany „REMS”
Stanisław Sak, ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

Oferta odrzucona

4

Przedsiębiorstwo „AMIBRAND”,

ul. Jaśminowa 2E,

33-101 Tarnów

Oferta odrzucona

5

Firma Remontowo- Budowlana Maciej Stasiak,
ul. Lwowska 37/19,
33-100 Tarnów

Oferta odrzucona

6

F.U.H. INSTALFLEX

Adam Kucharzyk

Chojnik 130, 33-180 Gromnik

-

-

-

-

-

98,00

-

-

-

-

-

73,30

83,96

-

-

76,46

-

7

Firma Ogólnobudowlana
„BIL-BUD”
Dariusz Bilski,
33-114 Rzuchowa 74A

-

-

Oferta odrzucona

-

-

-

-

-

71,85

-

-

Oferta odrzucona

-

-

Oferta odrzucona

-

-

8

Zakład Malarsko Lakierniczy inż. Wacław Bąk,
ul. Przemysłowa 3,

33-100 Tarnów

-

-

-

-

78,51

-

-

-

-

98,50

-

-

-

-

-

100,00

97,72

9

Firma Usług Remontowych KONSERWATOR B. Cioch, M .Kot, M. Kozioł, K. Latawski, P. Lenczewski, J. Wajda, ul. Szenwalda 6,
33-100 Tarnów

-

-

79,84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Usługi Ogólno- Budowlane Tadeusz Ochałek
Bieździedza 233

38-213 Kołaczyce

86,28

79,76

-

83,80

-

78,17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kołaczycach
ul. Burmistrza Wiejowskiego 1

38-213 Kołaczyce

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,00

100,00

61,70

-

-

72,97

12

Zakład Remontowo- Budowlany Lucyna Wygoda,

Krzeczów 410,

32-700 Bochnia

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

-

69,32

-

95,88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

INSTALATOR

Janusz Rogowski

ul. Pagórek 14a

32-700 Bochnia

Oferta odrzucona

14

Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik ul. Zgłobicka 73B,
33-113 Zgłobice

-

-

-

-

-

-

100,00

-

-

98,19

100,00

-

-

-

-

-

82,24

15

RBS SERWIS Robert Bocoń Zabawa 19 

33-135 Wał Ruda

-

-

-

-

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

100,00

-

-

-

16

Firma Usługowo- Handlowa WOL-BUD
Wojciech Wolański

ul. Leśna 17A,

33-130 Radłów

-

-

99,00

-

-

-

-

100,00

100,00

-

-

-

-

-

100,00

-

-

17

KOWADO Dorota Kowalczyk  oś. Albertyńskie 26/17
31-854 Kraków

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

18

DUD-BUD spółka jawna Ł.Duda i M.Nosal
33-152 Pogórska Wola 323

100,00

100,00

78,35

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

F.P.U.H. „KONTRAS”

Marek Cetnar

ul. Czysta 4,
33-100 Tarnów

-

-

-

-

85,91

-

97,96

-

-

-

92,94

-

-

-

-

-

100,00

20

Firma Budowlana

„ADRO-BAU”

Andrzej Drogoś

ul. PCK 10A

33-131 Łęg Tarnowski

-

-

Oferta odrzucona

-

-

-

-

Oferta odrzucona

-

-

-

Oferta odrzucona

-

-

Oferta odrzucona

-

-

21

Firma Przemysłowo Handlowo Usługowa „BUDIMAR” Marek Patrzałek
ul. Nowy Świat 40/3
33-100 Tarnów

Oferta odrzucona

22

Firma Budowlano- Handlowa „PICO-BELLO”
Tomasz Żurowski

ul. Okrężna 18

33-100 Tarnów

-

-

38,56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 


« wróć do listy