Docieplenie ścian zewnętrznych
Nasz znak : DE/SZP/064/ 309 /2015                                                           Tarnów, 29.09.2015 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 18.09.2015 r.  na: „Docieplenie ścian zewnętrznych budynków znajdujących się w Tarnowie” zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 - złożona przez: Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik, ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice

Zad Nr 3-  Brodzińskiego 25                      -cena oferty – 6 970,83 zł

 

Oferta oznaczona nr 3 - złożona przez: „BUDOWLANI plus” Krzysztof Chrupek
33-158 Szynwałd 283

Zad Nr 1-  Grottgera 25                               -cena oferty – 67 305,65 zł

Zad Nr 2-  Prostopadła 11                           -cena oferty – 33 269,61 zł

 

Uzasadnienie: wybrane firmy spełniły warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiły korzystną cenę.

 

Równocześnie informujemy, że

  1. Firma Przemysłowo Handlowo Usługowa BUDIMAR Marek Patrzałek, ul. Nowy Świat 40/3, 33-100 Tarnów została wykluczona z udziału w postępowaniu na Zad Nr 1- Grottgera 25 - nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W ofercie stwierdzono niezgodności z kosztorysem ślepym w związku z powyższym oferta na Zad Nr 1- Grottgera 25 została odrzucona jako oferty Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.
  2. Umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranymi Wykonawcami
    w terminie 7 dni od dnia przekazania  niniejszego zawiadomienia tj. dnia 07.10.2015 r.

 


« wróć do listy