Remont chodników opasek
Nasz znak : DE/SZP/064/ 306 /2015                                                        Tarnów, dnia 29.09.2015 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 18.09.2015r. na: „Remont chodników opasek przy budynkach znajdujących się w Tarnowie” zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 –złożona przez firmę: Firma „POLDEX” Michał Mleczko Dąbrówka Tuchowska 13A, 33-170 Tuchów

 

Zad Nr 1 Skargi 28                                                   -cena oferty –   4 483,10 zł

 

Oferta oznaczona nr 2 –złożona przez firmę: Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa ALEXANDER Aleksander Kuta, 33-150 Wola Rzędzińska 212C

 

Zad Nr 2 Skargi 30                                                   -cena oferty –   4 807,96 zł

Zad Nr 3 Sowińskiego 4                                         -cena oferty –   5 704,69 zł

Zad Nr 4 Mościckiego 197                                                 -cena oferty –   4 725,29 zł

 

Równocześnie informujemy, że:

  1. Wykonawca: Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa ALEXANDER Aleksander Kuta, 33-150 Wola Rzędzińska 212C został wykluczony z udziału w postępowaniu na Zad Nr 1- Skargi 28 - nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W ofercie stwierdzono niezgodności z kosztorysem ślepym w związku z powyższym oferta na Zad Nr 1- Skargi 28 została odrzucona jako oferty Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.
  2. Umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranymi Wykonawcami
    w terminie 7 dni od dnia przekazania  niniejszego zawiadomienia tj. dnia 07.10.2015 r.

 

 


« wróć do listy