Docieplenie ścian zewnętrznych oraz remont elewacji
Nasz znak : DE/SZP/064/ 318 /2015                                                        Tarnów, dnia 12.10.2015 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż zamówienia publiczne, przeprowadzonego w dniu 05.10.2015r. na: „Docieplenie ścian zewnętrznych oraz remont elewacji budynków Wspólnot Mieszkaniowych znajdujących się w Tarnowie” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 –złożona przez firmę: F.P.H.U. BUDIMAR Marek Patrzałek, ul. Nowy Świat 40/3, 33-100 Tarnów

 

Zad Nr 2 Sadowa 29CD                               -cena oferty – 14 720,64 zł

 

 

Równocześnie informujemy, że:

  1. Unieważniono postepowanie na Zad Nr 1 – Starowolskiego 14 – nie złożono żadnej oferty.
  2. Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
    w terminie 7 dni od dnia przekazania  niniejszego zawiadomienia tj. dnia 20.10.2015r.

 

 


« wróć do listy