Remont nawierzchni drogowej
Nasz znak : DE/SZP/064/ 324 /2015                                                       Tarnów, dnia 16.10.2015 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż zamówienia publiczne, przeprowadzonego w dniu 09.10.2015r. na: „Remont nawierzchni drogowej przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Szkotnik 8 znajdującej się w Tarnowie” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 3 –złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe „GODROM” Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice

 

Szkotnik 8                                                    -cena oferty – 18 408,92 zł

 

Równocześnie informujemy, że:

  1. Wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A. ul. Przemysłowa 7, 39-100 Ropczyce został wykluczony z udziału w postępowaniu - nie wykazał spełnienia warunków udziału
    w postępowaniu. W ofercie stwierdzono niezgodności z kosztorysem ślepym w związku
    z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału
    w postępowaniu.
  2. Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą dnia 26.10.2015 r.

 

 


« wróć do listy