Wymiana stolarki drewnianej - unieważnienie
Nasz znak : DE/SZP/064/ 329 /2015                                                           Tarnów, 02.11.2015 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie postanawia unieważnić przetarg nieograniczony – przetarg poniżej 30 000 euro na ,,Wymiana stolarki drewnianej nietypowej w zasobach MZB znajdujących się w Tarnowie.’’ przeprowadzony w dniu 02.11.2015r. - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 


« wróć do listy