Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej - unieważnienie
Nasz znak : DE/SZP/064/ 330 /2015                                                           Tarnów, 02.11.2015 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie postanawia unieważnić przetarg nieograniczony – przetarg poniżej 30 000 euro na ,, Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej (przeglądy instalacji 5 – letnie), instalacji odgromowej oraz sprawdzenie wyłączników p.poż.
w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynkach zarządzanych przez MZB w Tarnowie wraz z usuwaniem drobnych usterek.’’ przeprowadzony w dniu 02.11.2015r. - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 


« wróć do listy