Remont lokali mieszkalnych (pustostanów 7) i lokali użytkowych - unieważnienie części zadań
Nasz znak: DE/SZP/064/ 331 /2015                                                      Tarnów, dnia 05.11.2015r.  

 

Zawiadomienie o unieważnieniu części zadań w postępowaniu

 

            Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z poźn. zm.) w postępowaniu na ,,Remont lokali mieszkalnych (pustostanów 7) i lokali użytkowych znajdujących się w Tarnowie’’ przeprowadzonego w dniu 02.11.2015 r., unieważnia postępowania na zadanie nr 11 – Kąpielowa 4a/7a, zadanie nr 16 –
Żydowska 18
, zadanie nr 18 – Wałowa 22– nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

            Ponadto Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie działając na podstawie
art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907
z poźn. zm.) unieważnia postępowanie na zadanie nr 9 – Krakowska 16/9, zadanie nr 12 – Franciszkańska 12/6, zadanie nr 14 – Braci Saków 14/6a, zadanie nr 17- Krakowska 4 - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 


« wróć do listy