Remont lokali mieszkalnych (pustostany 7)
Nasz znak: DE/SZP/064/ 346 /2015                                                Tarnów, dnia 13.11.2015r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z poźn. zm.), w postępowaniu na ,,Remont lokali mieszkalnych (pustostany 7) i lokali użytkowych znajdujących się w Tarnowie’’ przeprowadzonego w dniu 02.11.2015r. zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: Zakład Remontowo- Budowlany „REMS” Stanisław Sak, ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

Zad Nr 1 – Starodąbrowska 3-5/62            -        cena oferty   8 656,06 zł

Zad Nr 2 – Skowronków 6a/1                    -        cena oferty   6 934,35 zł

Zad Nr 7 – Fredry 16A/15                          -        cena oferty   8 607,29 zł

 

Oferta oznaczona nr 3 – złożona przez: Zakład Malarsko Lakierniczy inż. Wacław Bąk, ul. Przemysłowa 3,33-100 Tarnów

Zad Nr 3 – Mickiewicza 25/7                     -        cena oferty    8 046,27 zł

 

Oferta oznaczona nr 4 – złożona przez: Firma Usług Remontowych KONSERWATOR B. Cioch, M .Kot, M. Kozioł, K. Latawski, P. Lenczewski, J. Wajda, ul. Szenwalda 6, 33-100 Tarnów

Zad Nr 5 – Wilsona 63/29                           -        cena oferty   5 331,29 zł

Zad Nr 6 – Wieniawskiego 4/30                 -        cena oferty   8 862,61 zł

 

Oferta oznaczona nr 6 – złożona przez: Zakład Remontowo – Budowlany Andrzej Kuś, 38-350 Bobowa, Biesna 135/3

Zad Nr 8 – Głowackiego 20/15                  -        cena oferty   9 341,87 zł

Zad Nr 15 – Krakowska 20                        -        cena oferty 24 429,80 zł

 

Oferta oznaczona nr 7 – złożona przez: MKD Sp. z o.o. ul. Racławicka 14,
33-101 Tarnów

Zad Nr 4 – oś. 25-Lecia 6/116                    -        cena oferty    1 448,22 zł

 

Oferta oznaczona nr 8 – złożona przez: F.P.U.H. „KONTRAS” Marek Cetnar
ul. Czysta 4, 33-100 Tarnów

Zad Nr 10 – Tuchowska 96/5a                    -        cena oferty   3 788,74 zł

Zad Nr 13 – Fabryczna 11/3                       -        cena oferty   3 071,40 zł

 

Uzasadnienie:

wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferty zgodne z kryteriami oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

  1. Unieważniono postępowania na Zad Nr 11 – Kąpielowa 4a/7a, Zad Nr 16 – Żydowska 18 oraz Zad Nr 18 – Wałowa 22 -  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp. – nie

 

złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  1. Unieważniono postępowania na zadanie nr 9 – Krakowska 16/9, zadanie nr 12 – Franciszkańska 12/6, zadanie nr 14 – Braci Saków 14/6a, zadanie nr 17- Krakowska 4 -  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Pzp. – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  2. Firma: Fasady- Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik, ul. Zgłobicka 73B, 30-113 Zgłobice została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ponadto oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust 4 Pzp.

Oferta Wykonawcy została uznana za odrzuconą na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – Wykonawca nie zaoferował w formularzu ofertowym wymaganego okresu gwarancji i rękojmi za wady w wykonanych robotach.

  1. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia  zostaną zawarte z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 24.11.2015r.

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –95% cena, 5% okres gwarancji

Zad 1

Zad 2

Zad 3

Zad 4

Zad 5

Zad 6

Zad 7

Zad 8

Zad 9

Zad 10

Zad 11

Zad 12

Zad 13

Zad 14

Zad 15

Zad 16

Zad 17

Zad  18

1

Zakład Remontowo- Budowlany „REMS” Stanisław Sak,
ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

98,00

98,00

 

 

 

91,54

100,00

 

Zadanie zostało unieważnione

 

Zadanie zostało unieważnione

Zadanie zostało unieważnione

 

Zadanie zostało unieważnione

 

Zadanie zostało unieważnione

Zadanie zostało unieważnione

Zadanie zostało unieważnione

2

Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice

Oferta została odrzucona

Oferta została odrzucona

Oferta została odrzucona

 

 

 

 

 

 

 

Oferta została odrzucona

3

Zakład Malarsko Lakierniczy inż. Wacław Bąk, ul. Przemysłowa 3,

33-100 Tarnów

 

 

98,00

70,89

91,73

 

 

92,54

 

 

 

4

Firma Usług Remontowych KONSERWATOR B. Cioch, M .Kot, M. Kozioł, K. Latawski, P. Lenczewski, J. Wajda, ul. Szenwalda 6, 33-100 Tarnów

 

 

 

 

100,00

100,00

 

 

 

 

 

5

Firma Usługowa

MAD-EX Piotr Madeja

ul. Tarnowska 108

33-159 Zalasowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51,00

6

Zakład Remontowo – Budowlany Andrzej Kuś, 38-350 Bobowa,

Biesna 135/3

 

 

 

 

 

 

98,14

98,00

 

 

98,00

7

MKD Sp. z o.o.

ul. Racławicka 14

33-101 Tarnów

69,69

68,18

73,49

100,00

 

 

 

 

 

 

 

8

F.P.U.H. „KONTRAS”

Marek Cetnar

ul. Czysta 4, 33-100 Tarnów

 

 

 

 

 

 

78,54

 

100,00

100,00

 

9

Firma Ogólnobudowlana

„BIL-BUD” Dariusz Bilski,

33-114 Rzuchowa 74A

69,61

67,24

 

 

 

 

 

75,02

 

 

84,36

 

 


« wróć do listy