Remont lokali mieszkalnych (pustostany 8)
Nasz znak: DE/SZP/064/ 361 /2015                                                Tarnów, dnia 01.12.2015r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z poźn. zm.), w postępowaniu na ,,Remont lokali mieszkalnych (pustostany 8) znajdujących się w Tarnowie’’ przeprowadzonego w dniu 13.11.2015r. zostały wybrane n/w oferty
w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: MKD Sp. z o.o. ul. Racławicka 14, 33-101 Tarnów

Zad Nr 6 – Żydowska 18                            -        cena oferty    6 987,46 zł

 

Oferta oznaczona nr 4 – złożona przez: Zakład Remontowo- Budowlany „REMS” Stanisław Sak, ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

Zad Nr 1 – Spytki 1A/33                             -        cena oferty    9 331,06 zł

Zad Nr 9 – Szpitalna 7/14                           -        cena oferty  18 779,17 zł

 

Oferta oznaczona nr 6 – złożona przez: Zakład Malarsko Lakierniczy inż. Wacław Bąk, ul. Przemysłowa 3,33-100 Tarnów

Zad Nr 2 – Krakowska 16/9                                    -        cena oferty    5 085,63 zł

Zad Nr 3 – Kąpielowa 4a/7a                       -        cena oferty    5 269,87 zł

 

Uzasadnienie:

wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferty zgodne z kryteriami oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

  1. Unieważniono postępowania na zadanie Nr 8 – Wałowa 22 -  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp. – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
  2. Unieważniono postępowania na zadanie nr 4 – Franciszkańska 12/6, zadanie nr 5 – Braci Saków 14/6a, zadanie nr 7- Krakowska 4 -  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Pzp. – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  3. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia  zostaną zawarte z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 14.12.2015r..

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –95% cena, 5% okres gwarancji

Zad 1

Zad 2

Zad 3

Zad 4

Zad 5

Zad 6

Zad 7

Zad 8

Zad 9

1

MKD Sp. z o.o.

ul. Racławicka 14

33-101 Tarnów

71,47

74,22

-

Zadanie zostało unieważnione

Zadanie zostało unieważnione

100,00

Zadanie zostało unieważnione

Zadanie zostało unieważnione

79,40

2

Zakład Remontowo – Budowlany Andrzej Kuś, 38-350 Bobowa,

Biesna 135/3

-

-

-

-

87,10

3

Firma Usługowa

MAD-EX Piotr Madeja

ul. Tarnowska 108

33-159 Zalasowa

-

41,86

-

-

-

4

Zakład Remontowo- Budowlany „REMS” Stanisław Sak,
ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

98,00

-

-

-

98,00

5

F.U.H. INSTALFLEX

Adam Kucharzyk

Chojnik 130

33-180 Gromnik

69,60

92,42

85,75

-

-

6

Zakład Malarsko Lakierniczy inż. Wacław Bąk, ul. Przemysłowa 3,

33-100 Tarnów

-

98,00

98,00

-

-

7

Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice

-

87,59

-

83,87

-

8

F.P.U.H. „KONTRAS”

Marek Cetnar

ul. Czysta 4, 33-100 Tarnów

84,73

-

-

-

-

 


« wróć do listy