WYmiana stolarki okiennej drewnianej na PCV
Nasz znak : DE/SZP/064/ 368 /2015                                                       Tarnów, dnia  04.12.2015 r.

 

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż zamówienia publiczne, przeprowadzonego w dniu 23.11.2015r. na: „Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV wraz z robotami towarzyszącymi na strychu oraz w piwnicy w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy
ul. Żwirki 4 w Tarnowie.” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 –złożona przez firmę: Firma Usługowo- Handlowa WOL-BUD Wojciech Wolański ul. Leśna 17A, 33-130 Radłów

 

Żwirki 4                                   -cena oferty –   2 142,55zł

 

 

Równocześnie informujemy, że umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta
z wybranym Wykonawcą dnia 14.12.2015 r.

 


« wróć do listy