Opracowanie dokumentacji projektowej
Nasz znak: DE/SZP/064/18/2016                                                     Tarnów, dnia 28.01.2016r.

 

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 21.01.2016r. na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku będącego w zarządzie MZB Sp. z o.o. w Tarnowie” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

 

Oferta oznaczona nr 3- złożona przez: Zakład Usług i Handlu „PRESSTO” Wacław Cichy, ul. Niedomicka 2, 33-132 Niedomice

 

 

Wałowa 10  –         cena oferty –  27060,00zł

 

 

Uzasadnienie:

wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiła najkorzystniejszą ofertę.

Równocześnie informujemy, że umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta
z wybranym Wykonawcą dnia 03.02.2016r.

 


« wróć do listy