Zakup i wdrożenie ZSI w MZB Tarnów
Nasz znak: DE/SZP/064/19/2016                                                                 Tarnów, 01.02.2016r.

 

Wykaz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie”.

 

 

Numer wniosku

Nazwa i adres wykonawcy

1.

M.INFORMATYKA Sp. z o.o. Sp.K. ul. Modrzewskiego 42, 41 – 400 Mysłowice   

2.

SoftHard S.A. ul. Graniczna 27, 09-407 Płock

3.

SACER s.c. ul. Hryniewickiego 17, 81-340 Gdynia

4.

DomConsult Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 73, 60-479 Poznań

5.

UNISOFT Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 8, 81-368 Gdynia

 

 


« wróć do listy