Wykonanie wewnętrznej instalacji CO
Nasz znak : DE/SZP/064/ 24 /2016                                                                  Tarnów, 09.02.2016 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 26.01.2016 r.  na: „Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy
ul. Matejki 9 w Tarnowie” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 7 - złożona przez: F.P.U.H. KONTRAS Marek Cetnar, ul. Czysta 4, 33-100 Tarnów

 

Matejki  9                                   -        cena oferty  44 500,61 zł

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniły warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiła korzystną cenę.

 

Równocześnie informujemy, że:

 

  1. Firma Hydraulik Usługi Wod-Kan i CO Grzegorz Reguła, ul. Św. Jana Pawła II 35, 36-122 Dzikowiec, została wykluczona z udziału w postępowania – nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W ofercie stwierdzono nieprawidłowo sporządzony kosztorys. Oferent przy podsumowaniu kosztorysu nie zastosował czynników cenotwórczych zadeklarowanych w wyjaśnieniach z dnia 02.02.2016r. a do ustalenia ceny netto wykorzystał jedynie sumę kosztów bezpośrednich w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.

2.    Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
dnia 15.02.2016 r.

 


« wróć do listy