Konserwacje, drobne naprawy, usuwanie usterek
Nasz znak: DE/SZP/064/395/2015                                                                           Tarnów, dnia 28.12.2015r.    

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

            Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.), w postępowaniu na ,,Konserwacje, drobne prace remontowe oraz usuwanie drobnych usterek dla budynków zarządzanych przez ZUM-1, ZUM-2, ZUM-3 (budynki komunalne, budynki wspólnot mieszkaniowych, budynki prywatne i o własności mieszanej)’’ przeprowadzonego w dniu 22.12.2015r. zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 4- złożona przez: Firma Handlowo-Budowlano-Usługowa „KONREM” Wiesław Zgłobiś, Wola Rzędzińska 103E, 33 – 150 Wola Rzędzińska

 

Zadanie nr 1 Konserwacje, drobne prac remontowe oraz usuwanie drobnych usterek dla budynków zarządzanych przez ZUM-1 w branży: budowlanej, sanitarnej (wod-kan, gaz), elektrycznej

 

Składniki cenotwórcze

rg     7,50zł

Kp    59%

Z      9%

Cena (netto)       13,00zł

Cena (brutto)   14,04zł

Termin płatności faktur   30dni

 

Oferta oznaczona nr 3- złożona przez: REM-S Remonty Specjalistyczne Janusz Mazur, 33 – 150 Wola Rzędzińska 107A

 

Zadanie nr 2 Konserwacje, drobne prac remontowe oraz usuwanie drobnych usterek dla budynków zarządzanych przez ZUM-2 w branży: budowlanej, sanitarnej (wod-kan, gaz), elektrycznej

 

Składniki cenotwórcze

rg     8,65zł

Kp   67%  

Z      28%   

Cena (netto)       18,49zł

Cena (brutto)   19,97zł

Termin płatności faktur   30dni

 

Oferta oznaczona nr 5- złożona przez:  Firma Usług Remontowych „KONSERWATOR” B.Cioch, M.Kot, M.Kozioł, K.Latawski, P.Lenczewski, J.Wajda, ul. Szenwalda 6, 33 – 100  Tarnów

 

Zadanie nr 3 Konserwacje, drobne prac remontowe oraz usuwanie drobnych usterek dla budynków zarządzanych przez ZUM-3 w branży: budowlanej, sanitarnej (wod-kan, gaz), elektrycznej

 

Składniki cenotwórcze

rg      8,80zł

Kp    54%

Z       8%

Cena (netto)       14,64zł

Cena (brutto)    15,81zł

Termin płatności faktur   30dni

 

Uzasadnienie:

wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

1. Zgodnie z art.94 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie przedmiotu zamówienia  zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania  niniejszego zawiadomienia.

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

Nr

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:

 95% cena,

5% termin płatności faktur

 

Zad 1

Zad 2

Zad 3

1

Zakład Remontowo – Budowlany REMS Stanisław Sak,

ul. Do Huty 17, 33 – 100 Tarnów

---

98,41

---

2

Firma Handlowo Usługowa

BUDOMAT inż. Henryk Matras

ul. Tarnowska , 32-830 Wojnicz 

85,45

 

---

---

3

REM-S Remonty Specjalistyczne

Janusz Mazur

33 – 150 Wola Rzędzińska 107A

---

100,00

---

4

Firma Handlowo-Budowlano-Usługowa KONREM Wiesław Zgłobiś,
33 – 150 Wola Rzędzińska  103E

100,00

---

---

5

Firma Usług Remontowych KONSERWATOR B.Cioch, M.Kot, M.Kozioł, K.Latawski, P.Lenczewski, J.Wajda, ul. Szenwalda 6, 33 – 100  Tarnów

---

---

100,00

 

 

 

 


« wróć do listy