Remont lokali mieszkalnych - pustostany 3 - unieważnienie części zadań
Nasz znak: DE/SZP/064/ 89 /2016                                                                       Tarnów, dnia 25.05.2016r.  

 

Zawiadomienie o unieważnieniu części zadań w postępowaniu

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.)
w postępowaniu na ,,Remont lokali mieszkalnych (pustostanów 3) znajdujących się w Tarnowie’’ przeprowadzonego w dniu 25.05.2016 r., unieważnia postępowania na zadanie nr 2 – Tuchowska 76/9  i zadanie nr 9 – Waryńskiego 9/19– nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


« wróć do listy