Utrzymanie porządku i czystości w nieruchomościach MZB
Nasz znak: DE/SZP/064/ 96 /2016                                                            Tarnów, dnia 30.05.2016r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,,Utrzymanie porządku i czystości w nieruchomościach komunalnych zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie’’ przeprowadzonego w dniu 25.05.2016r. zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 4 – złożona przez: Firma Usługowa „TRÓJKĄT” Sarat Grażyna,
ul. Burtnicza 6/90, 33-100 Tarnów

Zadanie Nr 1 – ZUM-1

Obowiązki podstawowe I (roboty wewnętrzne) -                                         2 938,45 zł brutto

Obowiązki podstawowe II (roboty zewnętrzne) -                                       10 879,67 zł brutto

Obowiązki dodatkowe I (odśnieżanie w dni świąteczne) -                                20,25 zł brutto

Obowiązki dodatkowe II (tereny zielone) -                                                      757,80 zł brutto

Obowiązki na odrębne zlecenie I (mycie okien) -                                            137,09 zł brutto

Obowiązki na odrębne zlecenie II (sprzątanie strychów i piwnic) -                   20,24 zł brutto

Średnia wartość miesięczna:                                                                         14 753,50 zł brutto

Termin płatności faktur:                                                                                           30 dni                           

                                                                                                                        

Oferta oznaczona nr 2 – złożona przez: Firma Usługowo- Sprzątająca „DANEX” Daniela Kawik, 33-158 Szynwałd 173

Zadanie Nr 2 – ZUM-2

Obowiązki podstawowe I (roboty wewnętrzne) -                                         1 297,53 zł brutto

Obowiązki podstawowe II (roboty zewnętrzne) -                                         4 340,79 zł brutto

Obowiązki dodatkowe I (odśnieżanie w dni świąteczne) -                                33,75 zł brutto

Obowiązki dodatkowe II (tereny zielone) -                                                      633,10 zł brutto

Obowiązki na odrębne zlecenie I (mycie okien) -                                            226,57 zł brutto

Obowiązki na odrębne zlecenie II (sprzątanie strychów i piwnic) -                   23,45 zł brutto

Średnia wartość miesięczna:                                                                            6 555,19 zł brutto

Termin płatności faktur:                                                                                             30 dni

 

Oferta oznaczona nr 5 – złożona przez: Firma Usługowo- Handlowa „CHAJEC” Janina Chajec, ul. Mickiewicza 21/9, 33-100 Tarnów

Zadanie Nr 3 – ZUM-3 cz.1

Obowiązki podstawowe I (roboty wewnętrzne) -                                            802,87 zł brutto

Obowiązki podstawowe II (roboty zewnętrzne) -                                         4 123,00 zł brutto

Obowiązki dodatkowe I (odśnieżanie w dni świąteczne) -                                20,25 zł brutto

Obowiązki dodatkowe II (tereny zielone) -                                                      632,97 zł brutto

Obowiązki na odrębne zlecenie I (mycie okien) -                                              96,31 zł brutto

Obowiązki na odrębne zlecenie II (sprzątanie strychów i piwnic) -                     8,18 zł brutto

Średnia wartość miesięczna:                                                                           5 683,58 zł brutto

Termin płatności faktur:                                                                                           30 dni

 

 

Oferta oznaczona nr 3 – złożona przez: REM-S Remonty Specjalistyczne Janusz Mazur,
33-150 Wola Rzędzińska 107A

Zadanie Nr 4 – ZUM-3 cz.2

Obowiązki podstawowe I (roboty wewnętrzne) -                                            611,46 zł brutto

Obowiązki podstawowe II (roboty zewnętrzne) -                                         5 206,56 zł brutto

Obowiązki dodatkowe I (odśnieżanie w dni świąteczne) -                                28,12 zł brutto

Obowiązki dodatkowe II (tereny zielone) -                                                      850,11 zł brutto

Obowiązki na odrębne zlecenie I (mycie okien) -                                              46,52 zł brutto

Obowiązki na odrębne zlecenie II (sprzątanie strychów i piwnic) -                     2,97 zł brutto

Średnia wartość miesięczna:                                                                           6 745,74 zł brutto

Termin płatności faktur:                                                                                           30 dni

 

Uzasadnienie:

wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferty zgodne z kryteriami oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

1.    Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia  zostaną zawarte
z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 10.06.2016r.

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –95% cena, 5% termin płatności faktur

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

1

CLEAN MAX                                                                                                                                                  Śmigiel Halina

ul. Koszyka 30/12, 45-720 Opole

90,27

-

-

-

2

Firma Usługowo- Sprzątająca „DANEX” Daniela Kawik, 33-158 Szynwałd 173

-

100,00

-

-

3

REM-S Remonty Specjalistyczne Janusz Mazur, 33-150 Wola Rzędzińska 107A

-

-

-

100,00

4

Firma Usługowa „TRÓJKĄT” Sarat Grażyna, ul. Burtnicza 6/90, 33-100 Tarnów

100,00

-

-

-

5

Firma Usługowo- Handlowa „CHAJEC” Janina Chajec,
ul. Mickiewicza 21/9, 33-100 Tarnów

-

-

100,00

-

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« wróć do listy