Oferta na wymianę wodomierzy - Dwernickiego 18
Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie

33 – 100 Tarnów,  ul. Waryńskiego 9

 

zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

Wymiana wodomierzy zimnej wody w budynku mieszkalnym przy ul. Dwernickiego 18 w Tarnowie.

 

ul. Dwernickiego 18 – 40 szt.

 

Zamontowany wodomierz ma być fabrycznie nowy, wodomierz średnicy DN 15-20 mm klasa metrologiczna wg GUM „C”, wg MID do R 160, zamontowany w poziomie.

 

Zakres robót:

-wymiana wodomierzy, zdemontowane wodomierze należy zwrócić do administracji nr 2 mieszczącej się przy ul. Starodąbrowska 4

-przekazanie do administracji kopii protokołów z wymiany wodomierzy, potwierdzonych przez lokatorów w trakcie wymiany (wzór protokołu w załączeniu)

-w przypadku trudności z udostępnieniem mieszkania – niezwłocznie powiadomić administrację

 

Ofertę przygotować wg załączonego wzoru

W cenie oferty uwzględnić wszystkie koszty związane z wymianą wodomierzy.

Do oferty załączyć prospekt z parametrami wodomierza.

 

Termin wykonania wymiany do 30.06.2016r.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Spółka z o.o.
w sekretariacie w terminie do 07.06.2016r do godziny 8.45 w zaklejonej kopercie z napisem „Wymiana wodomierzy Dwernickiego 18 ”

 

Pliki do pobrania:

  - Oferta na wodomierze.....(pobierz)

 

 

Tarnów, dnia 31.05.2016r.

 


« wróć do listy