Docieplenie ścian zewnętrznych
 

Nasz znak: DE/SZP/064/ 162 /2016                                                                  Tarnów, dnia 05.07.2016r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.), w postępowaniu na ,, Docieplenie ścian zewnętrznych budynków znajdujących się w Tarnowie.’’ przeprowadzonego w dniu 17.06.2016r. zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 5 – złożona przez: Firma Remontowo- Budowlana STAN-BUD Stanisław Stawarski, 33-114 Rzuchowa 286

Zad Nr 1 – Fredry 16a                                -        cena oferty    262 230,13 zł

Termin płatności faktury                             -        30 dni

 

Oferta oznaczona nr 4 – złożona przez: Usługi Remontowo- Budowlane STYLOBAT Janusz Popek ul. 1-go Maja 4/4, 33-100 Tarnów

Zad Nr 2 – Giełdowa 8a                             -        cena oferty     38 916,22 zł

Termin płatności faktury                             -        30 dni

 

Oferta oznaczona nr 7 – złożona przez: Firma Budowlana BUDOWLANI plus Chrupek Krzysztof 33-158 Szynwałd 283

Zad Nr 3 – Giełdowa 8b                             -        cena oferty     26 707,31 zł

Termin płatności faktury                             -        30 dni

 

Oferta oznaczona nr 2 – złożona przez: Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik
ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice

Zad Nr 4 – Wilsona 63                                -        cena oferty     53 349,13 zł

Zad Nr 5 – Brodzińskiego 24                     -        cena oferty     67 224,50 zł

Zad Nr 6 – Dębowa 5                                 -        cena oferty   118 117,24 zł

Termin płatności faktury                             -        30 dni

 

Uzasadnienie:

wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferty zgodne
z kryteriami oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

1.             Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia  zostaną zawarte
z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 18.07.2016r.

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –95% cena, 5% termin płatności faktury

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

Zadanie 5

Zadanie 6

1

P.U.H. CANCER
Adam Maciaszek
ul. Okulickiego 3,
33-101 Tarnów

77,32

-

-

-

-

-

2

Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik ul. Zgłobicka 73B,
33-113 Zgłobice

98,14

-

-

100,00

100,00

100,00

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe RENO DACH Prync – spółka jawna

Ul. Zręcińska 10    
38-401 Krosno

87,48

-

-

83,73

-

-

4

Usługi Remontowo- Budowlane STYLOBAT Janusz Popek ul. 1-go Maja 4/4, 33-100 Tarnów

-

100,00

89,13

-

-

-

5

Firma Remontowo- Budowlana STAN-BUD Stanisław Stawarski, 33-114 Rzuchowa 286

100,00

-

-

96,83

-

97,49

6

Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo- Handlowe MATEO Józef Firmuga,
ul. Lwowska 134A, 33-100 Tarnów

88,81

-

-

-

-

-

7

Firma Budowlana BUDOWLANI plus

Chrupek Krzysztof

33-158 Szynwałd 283

-

99,03

100,00

-

-

-

 

 

 

                                                                                          

 

                                                                                                                              ------------------------------------                                                                                                                                     (Kierownik Zamawiającego)

 

 


« wróć do listy