Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Nasz znak : DE/SZP/064/ 173 /2016                                                                Tarnów, 08.07.2016 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 01.07.2016 r. na: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa, wykonanie technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych, modernizacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP), wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy ul. Wałowa 10 w Tarnowie.” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 - złożona przez: Usługi Projektowe i Nadzór Inwestorski
inż. Franciszek Kłusek 33-150 Wola Rzędzińska 179C

 

Wałowa 10                                 -        cena oferty  2 500,00 zł

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiła korzystną cenę.

 

Równocześnie informujemy, że:

1.    Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
dnia 18.07.2016 r.

 


« wróć do listy