Docieplenie ścian zewnętrznych
Nasz znak : DE/SZP/064/ 288 /2016                                                                     Tarnów, 19.09.2016 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg inny niż Zamówienia Publiczne, przeprowadzonego w dniu 05.09.2016 r. na: „Docieplenie ścian zewnętrznych budynków Wspólnot Mieszkaniowych znajdujących się
w Tarnowie.” została wybrana n/w oferta w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 - złożona przez: Usługi Remontowo- Budowlane STYLOBAT Janusz Popek ul. 1-go Maja 4/4, 33-100 Tarnów

 

Zad Nr 1 Lwowska 23                                    -        cena oferty   47 993,71 zł

Zad Nr 2 Oś. 25- Lecia PRL 2                        -        cena oferty   16 017,95 zł

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiła korzystne ceny.

 

Równocześnie informujemy, że:

  1. Unieważniono postępowanie na Zad Nr 3 – Waryńskiego 17 - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
  2. Wykonawca: Firma Budowlana ADRO- BAU Andrzej Drogoś ul. PCK 10A, 33-131 Łęg Tarnowski został wykluczony z udziału w postępowaniu na Zad Nr 1- Lwowska 23 - nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W ofercie stwierdzono brak wyceny materiału w kosztorysie ofertowym w związku z powyższym oferta na Zad Nr 1- Lwowska 23 została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.
  3. Wykonawca: Firma Budowlana BUDOWLANI plus Krzysztof Chrupek, 33-158 Szynwałd 283 został wykluczony z udziału w postępowaniu na Zad Nr 2- oś. 25-Lecia PRL 2 - nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W ofercie stwierdzono brak wyceny materiału w kosztorysie ofertowym w związku z powyższym oferta na Zad Nr 2- oś. 25-Lecia PRL 2 została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.
  4. Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
    7 dni od otrzymania zawiadomienia tj. 27.09.2016 r.

 


« wróć do listy