Unieważnienie przetargu nieograniczonego - Remont balkonów
Nasz znak: DE/SZP/064/ 182 / 2016                                                           Tarnów, dnia 14.07.2016r.

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

               Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie postanawia unieważnić przetarg nieograniczony – przetarg inny niż Zamówienia Publiczne na ,,Remont balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Brodzińskiego 18 w Tarnowie.’’ przeprowadzony w dniu 12.07.2016r. - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 


« wróć do listy