Wymiana drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych
Nasz znak : DE/SZP/064/ 181 /2016                                                                Tarnów, 14.07.2016 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 12.07.2016 r. na: „Wymiana drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych /stolarka drzwiowa typowa/ znajdujących się w zasobach MZB.” zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 - złożona przez: F.P.U.H. KONTRAS Marek Cetnar, ul. Czysta 4,
33-100 Tarnów

 

Zad Nr 1 – ZUM-2                                        -        cena oferty   19 926,00 zł

 

Oferta oznaczona nr 2 - złożona przez: Firma Usługowo-Handlowa WOL-BUD Wojciech Wolański, ul. Leśna 17A, 33-130 Radłów

Zad Nr 2 – ZUM-3                                        -        cena oferty   28 949,95 zł

 

Uzasadnienie: wybrane firmy spełniły warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiły korzystne ceny.

 

Równocześnie informujemy, że:

1.    Umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranymi Wykonawcami
7 dni od otrzymania zawiadomienia tj. 22.07.2016 r.

 


« wróć do listy