Opracowanie dokumentacji projektowej
Nasz znak : DE/SZP/064/ 191 /2016                                                                Tarnów, 21.07.2016 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 19.07.2016 r.  na: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie.” zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 - złożona przez: PIAST Budownictwo i Architektura Paweł Kołodziej,
ul. Bitwy pod Monte Cassino 12B, 33-100 Tarnów

 

Zad Nr 1 Urszulańska 12a- projekt kolorystyki              -cena oferty –   5 200,00 zł

Zad Nr 3 Lwowska 9                                                     -cena oferty –   6 400,00 zł

Zad Nr 4 Lwowska 3                                                     -cena oferty –   7 500,00 zł

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiła najkorzystniejszą ofertę.

 

Równocześnie informujemy, że umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte
z wybranym Wykonawcą dnia 29.07.2016 r.

 

 


« wróć do listy