Opracowanie dokumentacji projektowej
Nasz znak : DE/SZP/064/ 190 /2016                                                                Tarnów, 21.07.2016 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg inny niż Zamówienia Publiczne, przeprowadzonego w dniu 01.07.2016 r. na: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie” zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 4 - złożona przez: Pracownia Architektoniczna ARTIST Kinga Zielińska-Madej, ul. Krótka 4, 39-200 Dębica

 

Zad Nr 1 – Krupnicza 15                              -        cena oferty   4 305,00 zł

Zad Nr 2 – oś. 25-Lecia PRL 2                     -        cena oferty   6 150,00 zł

Zad Nr 4 – Pracy 4 (ze wzmocnieniem płyt warstwowych)   -        cena oferty   5 781,00 zł

 

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiła korzystne ceny.

 

Równocześnie informujemy, że:

  1. Unieważniono postępowanie na Zad Nr 3- Starodąbrowska 3-5 - Wspólnota Mieszkaniowa

Starodąbrowska 3-5 zrezygnowała z wykonania zadania.

  1. Umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranym Wykonawcą
    7 dni od otrzymania zawiadomienia tj. 29.07.2016 r.

 


« wróć do listy