Roboty ślusarskie
Nasz znak : DE/SZP/064/ 194 /2016                                                                Tarnów, 22.07.2016 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg inny niż Zamówienia Publiczne, przeprowadzonego w dniu 15.07.2016 r. na: „Roboty ślusarskie w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych znajdujących się w Tarnowie” zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 2 - złożona przez: Firma Usługowo- Handlowa WOL-BUD Wojciech Wolański, ul. Leśna 17a, 33-130 Radłów

Zad Nr 3 – Starodąbrowska 9                      -        cena oferty     8 456,40 zł

Zad Nr 4 – oś. 25-Lecia PRL 3                     -        cena oferty   13 705,20 zł

 

Oferta oznaczona nr 3 - złożona przez: Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa ALEXANDER Aleksander Kuta, 33-150 Wola Rzędzińska 212 C

Zad Nr 1 – Cegielniana 6 i Cegielniana 8      -        cena oferty     8 055,61 zł

Zad Nr 2 – Bitwy pod Studziankami 3                  -        cena oferty   22 177,34 zł

 

Uzasadnienie: wybrane firmy spełniły warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiły korzystne ceny.

 

Równocześnie informujemy, że:

1.    Umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranymi Wykonawcami
dnia 01.08.2016 r.

 


« wróć do listy