Wykonanie wymiany kanalizacji i remont posadzek
Nasz znak : DE/SZP/064/ 200 /2016                                                                Tarnów, 25.07.2016 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg inny niż Zamówienia Publiczne, przeprowadzonego w dniu 08.07.2016 r. na: „Wykonanie wymiany kanalizacji i remont posadzek w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych znajdujących się w Tarnowie.” zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 - złożona przez: F.U.H. INSTALFLEX Adam Kucharzyk,
Chojnik 130, 33-180 Gromnik

 

Zad Nr 4 – Cegielniana 6                                           -        cena oferty   34 170,97 zł

Zad Nr 6 – Cegielniana 8                                           -        cena oferty   31 500,51 zł

 

Oferta oznaczona nr 3 - złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe MARTEX Sp. z o.o., ul. Zgody 81, 33-100 Tarnów

 

Zad Nr 1 – Waryńskiego 17                                      -        cena oferty   25 068,72 zł

Zad Nr 2 – Lwowska 18                                             -        cena oferty   35 712,44 zł

Zad Nr 3 – Bóżnic 5                                                    -        cena oferty   30 375,32 zł

Zad Nr 5 – Asnyka 1                                                   -        cena oferty   17 270,50 zł

Zad Nr 7 – Waryńskiego 12                                      -        cena oferty     8 294,28 zł

 

Uzasadnienie: wybrane firmy spełniły warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiły korzystne ceny.

 

Równocześnie informujemy, że:

  1. Umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranymi Wykonawcami
    7 dni od otrzymania zawiadomienia tj. 02.08.2016 r.

 


« wróć do listy