Wykonanie osuszania metodą iniekcji ciśnieniowej
Nasz znak : DE/SZP/064/ 205 /2016                                                                  Tarnów, 26.07.2016 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg inny niż Zamówienia Publiczne, przeprowadzonego w dniu 12.07.2016 r. na: „Wykonanie osuszania metodą iniekcji ciśnieniowej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych znajdujących się w Tarnowie.” zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 - złożona przez: BAUMAR Mariusz Cieślak, Radoska 33, 26-230 Radoszyce

 

Zad Nr 1 – Asnyka 1                           -        cena oferty   9 197,12 zł

 

Oferta oznaczona nr 2 - złożona przez: Zakład Remontowo- Budowlany Leszek Chrupek

33-158 Szynwałd 283

 

Zad Nr 2 – Wigury 2                           -        cena oferty   11 376,49 zł

 

Uzasadnienie: wybrane firmy spełniły warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiły korzystne ceny.

 

Równocześnie informujemy, że:

  1. Umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranymi Wykonawcami
    7 dni od otrzymania zawiadomienia tj. 03.08.2016 r.

 


« wróć do listy