Malowanie klatki schodowej
Nasz znak : DE/SZP/064/ 84 /2015                                                             Tarnów, 17.04.2015 r.

 

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 15.04.2015 r.  na: „Malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Wałowa 10 w Tarnowie” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 7 - złożona przez: Firma Remontowo- Budowlana „Modena” Piotr Stuchły, Al. Piaskowa 32, 33-100 Tarnów

 

Wałowa 10                             -        cena oferty  22 019,58 zł

 

 

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiła najkorzystniejsze warunki techniczno – ekonomiczne i korzystną cenę.

 

Równocześnie informujemy, że:

 1. Firma Usługowa „MAD-EX” Piotr Madeja, ul. Tarnowska 108, 33-159 Zalasowa została wykluczona z udziału w postępowaniu - nie wykazała spełnienia warunków udziału
  w postępowaniu. W ofercie stwierdzono niezgodności z kosztorysem ślepym w związku
  z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału
  w postępowaniu.
 2. Wykonawca: Tomasz Bergel, ul. Kilińskiego 60, 32-410 Dobczyce została wykluczona
  z udziału w postępowaniu - nie wykazała spełnienia warunków udziału
  w postępowaniu. W ofercie stwierdzono niezgodności z kosztorysem ślepym w związku
  z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału
  w postępowaniu.
 3. Wykonawca: Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik, ul. Zgłobicka 73B,
  33-113 Zgłobice została wykluczona z udziału w postępowaniu - nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W ofercie stwierdzono niezgodności z kosztorysem ślepym w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego
  z udziału w postępowaniu.
 4. Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
  w terminie 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia tj. dnia 23.04.2015 r.

« wróć do listy