Wykonanie modernizacji instalacji domofonów
Nasz znak : DE/SZP/064/ 210 /2016                                                                       Tarnów, 28.07.2016 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg inny niż Zamówienia Publiczne, przeprowadzonego w dniu 18.07.2016 r. na: „Wykonanie modernizacji instalacji domofonów analogowych na cyfrowe w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Oś 25 Lecia PRL 3 w Tarnowie.” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 - złożona przez: FHU TELETAR Janusz Bochenek, ul. Zamenhofa 2, 33-100 Tarnów

 

Oś. 25-Lecia PRL 3                             -        cena oferty   6 838,56 zł

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiła korzystną cenę.

 

Równocześnie informujemy, że:

  1. Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
    7 dni od otrzymania zawiadomienia tj. 05.08.2016 r.

 

 


« wróć do listy