Unieważnienie przetargu nieograniczonego - Remont elewacji
Nasz znak: DE/SZP/064/ 218 / 2016                                                       Tarnów, dnia 03.08.2016r.

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

            Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie postanawia unieważnić przetarg nieograniczony – przetarg poniżej 30 000 euro na ,, Remont elewacji budynków znajdujących się
w Tarnowie.’’ przeprowadzony w dniu 29.07.2016r. - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 


« wróć do listy