Remont schodów zewnętrznych
Nasz znak : DE/SZP/064/ 217 /2016                                                                Tarnów, 03.08.2016 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 15.07.2016 r. na: „Remont schodów zewnętrznych przy budynku przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie.” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 - złożona przez: Usługi Remontowo- Budowlane STYLOBAT Janusz Popek ul. 1-go Maja 4/4, 33-100 Tarnów

 

Kochanowskiego 30                                      -        cena oferty  24 446,97 zł

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiła korzystną cenę.

 

Równocześnie informujemy, że:

1.    Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie 7 dni od dnia przekazania  niniejszego zawiadomienia tj. 11.08.2016 r.

 


« wróć do listy